Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Conferentiehotel Villa Heidebad en de opdrachtgever komt tot stand doordat hetgeen tussen partijen is overeengekomen door Villa Heidebad schriftelijk wordt bevestigd en aan de opdrachtgever wordt toegezonden. In geval van bijkomende diensten in een bijlage worden beschreven, wordt de bijlage geacht- ook indien dezelater tot stand komt, vanaf dat moment- deel uit te maken van de overeenkomst.

 

Betalingscondities

Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Bij individuele facturering worden administratiekosten in rekening gebracht. Betaling 50 %, 14 dagen voor aanvang van uw bijeenkomst. Restant betaling binnen twee weken na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is 2 % kredietbeperkingstoeslag verschuldigd.


Annulering


In geval van gehele of gedeeltelijke annulering binnen twee maanden voor aanvang van de bijeenkomst worden annuleringskosten in rekening gebracht, die op basis van de reserveringswaarde als volgt zijn samengesteld:

 

Tot 2 maanden van te voren           nihil

Tussen 2 maanden en 1 maand       35 %

Tussen 1 maand en 2 weken           60 %

Tussen 2 weken en 1 week             85 %

Binnen 1 week van te voren           100%


Wijzigen van een periode wordt beschouwd als een annulering waarop bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn.

logo-FCHeidebad

FC Heidebad

Exclusief trainen in alle rust midden op de Veluwe.